Gå til forsiden
For deg som er gravid
 | SnartGravid | NybaktMamma |
  
Forside arrow Andre nyheter arrow LO krever lengre og likere fordelt foreldrepermisjon
fredag 22. juni 2018
Innhold:
Forside
 Nyheter:
Forskning
Andre nyheter
 Artikler:
Råd & Tips
Rettigheter
Fødselshistorier
Plager
Diverse Artikler
 Annet:
Søk
Kontakt oss
Møteplassen:
Forum Forside
 Diskusjoner:
Generell diskusjon
Lover og rettigheter
Klær og utstyr
Hus og hjem
Navn
Vanskelige spørsmål
SnartPappa
Kropp og velvære:
Fosterutvikling
Svangerskapsomsorg
Komplikasjoner
Fødsel
Keisersnitt
Kosthold og Helse:
Oppskrifter
Vekt og ernæring
Kostholdsråd
Røykekutt
 Klubber:
Terminklubber
Adoptivforeldre
Enslige gravide
Unge gravide
Moden SnartMamma
IVF-mammaer
Tvillinger og Trillinger
Risikosvangerskap
Vi som har mistet
Nytt fra Møteplassen
Nytt fra SnartGravid

A feed could not be found at http://www.snartgravid.com/index2.php?option=com_rss&feed=RSS2.0&no_html=1

Nytt fra NybaktMamma

A feed could not be found at http://www.nybaktmamma.com/index2.php?option=com_rss&feed=RSS2.0&no_html=1

LO krever lengre og likere fordelt foreldrepermisjon Utskrift E-post
Skrevet av Landsorganisasjonen i Norge   
mandag 29. september 2008
 LO krever lengre og likere fordelt foreldrepermisjon
  

- Utvidet og likere fordelt foreldrepermisjon er et kraftfullt likelønnstiltak, og vil over tid redusere lønnsgapet mellom kvinner og menn i hele arbeidslivet, sier LO-leder Roar Flåthen.
 

LO fremmer kravet i sin høringsuttalelse til Likelønnskommisjonens innstilling.

- Kvinner straffes lønnsmessig for en omsorgsinnsats som samfunnet er helt avhengig av. Det er helt urimelig og gjør det nødvendig å få til en likere deling av foreldrepermisjonen. For å ivareta mors behov for restitusjon, må foreldrepermisjonen utvides. Far (medforelder) må gis selvstendige rettigheter, sier Roar Flåthen.
 

LO legger i høringsuttalelsen fram følgende helhetlige forslag:

1. Fedre (medforelder) må fullt ut gis selvstendig opptjeningsrettigheter i forbindelse med foreldrepermisjon og fødselspenger.

2. Fødsels-/foreldrepermisjonen starter ved reell nedkomst. De tre ukene (mer eller mindre) av svangerskapspermisjonen som mor nå må ta før antatt nedkomst omgjøres til legeerklært permisjon (eller lignende) og medregnes ikke totalen med fødsels-/foreldrepermisjonen. Dette medfører en økning i antall uker på foreldrepermisjon på tre uker.

3. De seks ukene som er forbeholdt mor av medisinske grunner etter fødsel utvides til åtte uker. Disse åtte ukene mor må ta etter fødsel er medisinsk betinget og holdes utenom i den totale fordelingen.

4. De to ukene omsorgspermisjon (til far eller den som bistår moren) iht AML lovfestes med lønn.

5. Mor skal ha fortrinnsrett til å ta ut sin del av permisjonen fortløpende etter fødsel.

6. Ammefri må lovfestes med lønn.

7. Det skal legges til rette for amming og/eller pumping på alle arbeidsplasser.

8. Fødselspengene utbetales i ny ordning som 100 prosent lønnskompenasjon i i 52 uker.

9. Tidskontoordningen må utvides og forenkles.

10. Taket på 6 G må heves.

11. Kontantstøtten skal avvikles.

12. Det skal ses nærmere på støtteordningene for foreldre i studier.

 

Oppsummering:

100 % lønn i 52 uker.
Mor: (3+) 8 + 15 uker.
Far (medforelder): 15 uker.
Til fordeling:14 uker.

 

 
Mest lest:
 Copyright © 1999-2013 SnartMamma.com
Juridiske merknader