Gå til forsiden
For deg som er gravid
 | SnartGravid | NybaktMamma |
  
Forside arrow Forskning arrow Ekstrem kvalme og oppkast varierer etter den gravides fødeland
lørdag 26. mai 2018
Innhold:
Forside
 Nyheter:
Forskning
Andre nyheter
 Artikler:
Råd & Tips
Rettigheter
Fødselshistorier
Plager
Diverse Artikler
 Annet:
Søk
Kontakt oss
Møteplassen:
Forum Forside
 Diskusjoner:
Generell diskusjon
Lover og rettigheter
Klær og utstyr
Hus og hjem
Navn
Vanskelige spørsmål
SnartPappa
Kropp og velvære:
Fosterutvikling
Svangerskapsomsorg
Komplikasjoner
Fødsel
Keisersnitt
Kosthold og Helse:
Oppskrifter
Vekt og ernæring
Kostholdsråd
Røykekutt
 Klubber:
Terminklubber
Adoptivforeldre
Enslige gravide
Unge gravide
Moden SnartMamma
IVF-mammaer
Tvillinger og Trillinger
Risikosvangerskap
Vi som har mistet
Nytt fra Møteplassen
Nytt fra SnartGravid

A feed could not be found at http://www.snartgravid.com/index2.php?option=com_rss&feed=RSS2.0&no_html=1

Nytt fra NybaktMamma

A feed could not be found at http://www.nybaktmamma.com/index2.php?option=com_rss&feed=RSS2.0&no_html=1

Ekstrem kvalme og oppkast varierer etter den gravides fødeland Utskrift E-post
Skrevet av Folkehelseinstituttet   
tirsdag 29. april 2008
Gravide kvinner født i India og på Sri Lanka har tre ganger så høy risiko for å utvikle ekstrem kvalme og oppkast (hyperemesis gravidarum) sammenliknet med etnisk norske kvinner.Gravide kvinner født i India og på Sri Lanka har tre ganger så høy risiko for å utvikle ekstrem kvalme og oppkast (hyperemesis gravidarum) sammenliknet med etnisk norske kvinner. Det viser funn fra Medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet, der 900 000 førstegangsfødende er registrert over en 40 års periode.
 

Tidligere studier har vist at 90 % av gravide opplever kvalme og oppkast, mens 0,5 – 2 % opplever den ekstreme varianten, hyperemesis gravidarum. På grunn av underernæring, dehydrering og vekttap kan denne tilstanden være livstruende for mor og barn. I USA er hyperemesis gravidarum vanligste årsak til at kvinner blir innlagt på sykehus tidlig i svangerskapet. Årsaken til tilstanden er ikke kjent.

Åse Vikanes, spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer ved Divisjon for epidemiologi, Folkehelseinstituttet, ønsket å undersøke om mors fødeland påvirket hyppigheten av hyperemesis gravidarum. Vikanes er førsteforfatter av artikkelen “Variations in prevalence of hyperemesis gravidarum by country of birth: A study of 900, 074 pregnancies in Norway, 1967-2005.” som nylig er publisert i Scandinavian Journal of Public Health (se lenke til tidsskriftet nederst på siden).
 

Stor studie om hyperemesis gravidarum

Mødre som var født i India og på Sri Lanka hadde den høyeste forekomsten av hyperemesis gravidarum på 3,2 %, etterfulgt av kvinner født i Afrika (ekskludert Nord-Afrika) og Pakistan med henholdsvis 3,1 % og 2,1 %. Etnisk norske kvinner, kvinner fra Nord-Amerika og Vest-Europa hadde lavest forekomst på henholdsvis 0,9 %, 0,9 % og 0,8 %. Å være gravid kvinne i alderen 20-24, være gift, vente en jente eller flere enn ett barn, var alle sosiodemografiske kjennetegn som viste sammenheng med høyere forekomst av hyperemesis gravidarum.

– Dette er en av de største studiene på hyperemesis gravidarum. Vi har også undersøkt kvaliteten på dataene som er brukt, og mener derfor resultatene våre er til å stole på, sier Vikanes.

Vikanes og kolleger samlet data fra Medisinsk fødselsregister, som er et register ved Folkehelseinstituttet. Dette registeret har samlet data om alle svangerskap og fødsler siden 1967, inkludert komplikasjoner. Av totalt 900 000 graviditeter er det registrert 8 300 tilfeller av hyperemesis gravidarum. Det gir en forekomst på 0,89 % på befolkningsnivå. Data om mors fødeland er hentet fra Statistisk sentralbyrå og deretter viderekoblet mot informasjon om svangerskapet via mors unike personnummer. Sosiodemografiske faktorer som sivilstatus, fødeland, utdannelse, alder og antall fostre i hvert svangerskap, ble også studert.
 

Trenger mer forskning

– Forskjellene i forekomst av hyperemesis gravidarum relatert til mors fødeland kan ikke forklares ut fra sosiodemografiske kjennetegn. Vi må se etter andre forklaringer, som for eksempel gener, diett eller mors infeksjonsstatus før og under svangerskapet. Det trengs ytterligere forskning for å vite hva som kan forebygge denne plagsomme og potensielt livstruende tilstanden, sier Vikanes. 

Referanse:
“Variations in prevalence of hyperemesis gravidarum by country of birth: A study of 900, 074 pregnancies in Norway 1967-2005”Vikanes A, Grjibovski AM, Vangen S and Magnus P. Scandinavian Journal of Public Health 2008; 36: 135-142.

 

Hentet fra Folkehelseinstituttet  

 
 Copyright © 1999-2013 SnartMamma.com
Juridiske merknader