Gå til forsiden
For deg som er gravid
 | SnartGravid | NybaktMamma |
  
Forside arrow Forskning arrow Færre dødfødte, flere gravide med svangerskapsdiabetes
tirsdag 17. juli 2018
Innhold:
Forside
 Nyheter:
Forskning
Andre nyheter
 Artikler:
Råd & Tips
Rettigheter
Fødselshistorier
Plager
Diverse Artikler
 Annet:
Søk
Kontakt oss
Møteplassen:
Forum Forside
 Diskusjoner:
Generell diskusjon
Lover og rettigheter
Klær og utstyr
Hus og hjem
Navn
Vanskelige spørsmål
SnartPappa
Kropp og velvære:
Fosterutvikling
Svangerskapsomsorg
Komplikasjoner
Fødsel
Keisersnitt
Kosthold og Helse:
Oppskrifter
Vekt og ernæring
Kostholdsråd
Røykekutt
 Klubber:
Terminklubber
Adoptivforeldre
Enslige gravide
Unge gravide
Moden SnartMamma
IVF-mammaer
Tvillinger og Trillinger
Risikosvangerskap
Vi som har mistet
Nytt fra Møteplassen
Nytt fra SnartGravid

A feed could not be found at http://www.snartgravid.com/index2.php?option=com_rss&feed=RSS2.0&no_html=1

Nytt fra NybaktMamma

A feed could not be found at http://www.nybaktmamma.com/index2.php?option=com_rss&feed=RSS2.0&no_html=1

Færre dødfødte, flere gravide med svangerskapsdiabetes Utskrift E-post
Skrevet av Folkehelseinsituttet   
mandag 15. mars 2010
 
Andelen dødfødte og andelen barn som dør i tilknytning til fødselen, er på vei ned. Også på andre punkter ser vi en gunstig utvikling for fødende kvinner og nyfødte barn. Derimot er det økning i antall kvinner med svangerskapsdiabetes. Dette går fram av tall som Folkehelseinstituttet i dag legger fram fra Medisinsk fødselsregister.

Medisinsk fødselsregister legger i dag fram endelige tall for 2008. De viser en gunstig utvikling på flere punkter:

 
  •     Andelen dødfødte og andelen barn som dør i tilknytning til fødselen, er på vei ned.
  •     Det er færre misdannelser.
  •     En mindre andel av de fødende har svangerskapsforgiftning.
  •     En mindre andel kvinner oppgir at de er dagligrøykere under svangerskapet.
  •     Kvinners alder ved første fødsel øker ikke lenger.
 Medisinsk fødselsregister  legger i dag fram endelige tall for 2008.

Utviklingen er derimot mindre gunstig for svangerskapsdiabetes. Her er det en økning i forekomsten. 

- Sammenlagt er dette likevel en gunstig utvikling, både for mors helse i forbindelse med svangerskapet, og for barnet selv, sier professor Rolv Skjærven ved Avdeling for medisinsk fødselsregister i Bergen, Folkehelseinstituttet. 

 

Yngre førstegangsfødende

Mors alder ved første fødsel har lenge steget litt for hvert år, men trenden ser nå ut til å være brutt. Rundt 1970, i de første årene Medisinsk fødselsregister var i funksjon, var gjennomsnittlig alder for førstegangsfødende 23 år. Senere har alderen steget jevnt fra år til år, men siden 2005 er denne trenden brutt, se figur 1.


 Kilde: medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet.

 Figur 1. Mors alder ved første fødsel. 1999-2008. Gjennomsnitt = gjennomsnitt av alle. Median = det midterste tallet (med halvparten over, halvparten under dette tallet). Kilde: Medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstirtuttet.

 

Færre dødfødte, færre dødsfall ved fødselen

Andelen dødfødte og andelen barn som dør ved fødselen (perinatal dødelighet) går stadig nedover. Som dødfødte regnes alle dødfødte fra 16 ukers svangerskapsvarighet. I mange år økte forekomsten av dødfødte fostre med alder 16-21 uker, men fra slutten av 1990-tallet går også utviklingen for disse i gunstig retning. 

- Vi har aldri registrert lavere forekomst av dødfødte og perinatalt døde i Norge enn i 2008, sier Skjærven.

 

Urovekkende for svangerskapsdiabetes

Flere kvinner får svangerskapsdiabetes. Dette er diabetessykdom som oppstår i løpet av svangerskapet, og som i mange tilfeller går tilbake etterpå.

 - Fra 2006 ser vi en urovekkende utvikling. I 1999 var andelen med svangerskapsdiabetes 7 av 1000. I 2008 var det 13 av 1000 fødende som hadde svangerskapsdiabetes.  – Dette er nesten en dobling i løpet av få år. Utviklingen er urovekkende, sier Skjærven. 


 Kilde: Medisinsk fødselsregister
 Figur 2. Andelen gravide med svangerskapsdiabetes øker. Kilde: Medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet.

 

- Utviklingen er lite gunstig blant annet fordi den perinatale dødeligheten er nesten dobbelt så stor for barn av kvinner med svangerskapsdiabetes, sammenliknet med barn av kvinner uten slik diabetessykdom, sier Skjærven. Beregningen av risikoøkningen er basert på en analyse av data for perioden 1999-2008, justert for mors alder, fødselsår og paritet (antall barn).

 

Svangerskapsforgiftning redusert

Forekomsten av svangerskapsforgiftning har vært økende i mange år, men denne tilstanden ser nå ut til å være på retur. Svangerskapsforgiftning innebærer økt blodtrykk og protein i urinen, og fører ofte til at fødselen må settes i gang før tiden fordi fosteret ikke får nok næring. I årene 1999-2001 hadde 6,2 prosent av førstefødende svangerskapsforgiftning. I årene etterpå har det vært en gradvis reduksjon, og i 2008 er andelen 4,9 prosent, det vil si knapt èn av 20 førstegangsfødende.

 

Flest dagligrøykere blant de yngste

Stadig færre kvinner røyker under svangerskapet. I 1999-2001 røykte 17,5 prosent av førstegangsfødende daglig. Dette var de tre første årene da røyking ble registrert på svangerskapskjemaet. Registreringen baseres på kvinnenes egne opplysninger. I 2008 hadde andelen dagligrøykere falt til 7,9 prosent av de førstegangsfødende.

Andelen dagligrøykere er høyest blant de yngste mødrene. I 2008 røykte 23 prosent av førstegangsfødende under 20 år. Andelen er lavest blant førstegangsfødende i aldersgruppen 30-34 år, blant disse oppgir kun 4,1 prosent at de er dagligrøykere.

 

 
 
 
 
 
 Copyright © 1999-2013 SnartMamma.com
Juridiske merknader