Gå til forsiden
For deg som er gravid
 | SnartGravid | NybaktMamma |
  
Forside arrow Forskning arrow Kan probiotiske melkesyrebakterier forebygge for tidlig fødsel?
tirsdag 17. juli 2018
Innhold:
Forside
 Nyheter:
Forskning
Andre nyheter
 Artikler:
Råd & Tips
Rettigheter
Fødselshistorier
Plager
Diverse Artikler
 Annet:
Søk
Kontakt oss
Møteplassen:
Forum Forside
 Diskusjoner:
Generell diskusjon
Lover og rettigheter
Klær og utstyr
Hus og hjem
Navn
Vanskelige spørsmål
SnartPappa
Kropp og velvære:
Fosterutvikling
Svangerskapsomsorg
Komplikasjoner
Fødsel
Keisersnitt
Kosthold og Helse:
Oppskrifter
Vekt og ernæring
Kostholdsråd
Røykekutt
 Klubber:
Terminklubber
Adoptivforeldre
Enslige gravide
Unge gravide
Moden SnartMamma
IVF-mammaer
Tvillinger og Trillinger
Risikosvangerskap
Vi som har mistet
Nytt fra Møteplassen
Nytt fra SnartGravid

A feed could not be found at http://www.snartgravid.com/index2.php?option=com_rss&feed=RSS2.0&no_html=1

Nytt fra NybaktMamma

A feed could not be found at http://www.nybaktmamma.com/index2.php?option=com_rss&feed=RSS2.0&no_html=1

Kan probiotiske melkesyrebakterier forebygge for tidlig fødsel? Utskrift E-post
Skrevet av Folkehelseinsituttet   
tirsdag 16. november 2010
Kan probiotiske melkesyrebakterier forebygge for tidlig fødsel?
Spontan for tidlig fødsel er blant de fremste utfordringene innen svangerskapsutfall. En reduksjon i forekomsten vil ha betydelige positive helsemessige og samfunnsøkonomiske innvirkninger. Spontan for tidlig fødsel har ingen kjent felles årsak men skyldes flere ulike faktorer som virker sammen og påvirker blant annet inflammasjonsnivå.

Et delprosjekt i MoBa har sett på sammenhengen mellom inntak av probiotiske melkesyrebakterier og risiko for spontan for tidlig fødsel. Resultatene er publisert i tidsskriftet American Journal of Clinical Nutrition. Ronny Myhre er førsteforfatter for studien og forsker ved Folkehelseinstituttet. Han forteller at resultatene er spennende fordi de kan tyde på at inntak av probiotiske melkeprodukter kan virke beskyttende på spontant tidlig fødsel. En probiotisk melkesyrebakterie er en mikroorganisme som har dokumenterte helsefremmende egenskaper. 

- Foreløpig har man kun observert at de som oppgir lavt inntak av probiotiske melkeprodukter oftere føder spontant for tidlig, sier Myhre og forteller at undersøkelsen har benyttet MoBa data fra to spørreskjemaer i svangerskapet i tillegg til data fra Medisinsk fødselsregister.

 

Normalisering av bakterieflora

- En mulig sammenheng kan være høyt inflammatorisk nivå og eventuelt infeksjon i underlivet som medvirker til å sette i gang fødselen før barnet er ferdig utviklet. Vi jobber ut fra en hypotese om at bakteriene i probiotisk melk kan hemme nivået av inflammasjon generelt og i tillegg muligens normalisere bakteriefloraen hos kvinner, sier Myhre, og legger til at spontan for tidlig fødsel defineres som at fødselen inntreffer før 37. svangerskapsuke. Dette kan være en alvorlig tilstand med økt risiko blant annet for barnets lungefunksjon. 

På spørsmål om alle gravide bør ta probiotiske melkeprodukter i svangerskapet, sier han at det er ikke riktig å gi råd om dette bare på grunnlag av en enkelt observasjonsstudie.

 

Nødvendig med videre forskning

- Disse resultatene er viktig fordi de gir større grunnlag for å utføre randomiserte kontrollerte studier med probiotiske melkeprodukter som kan se på sammenhengen og bidra til å legge ytterligere vitenskapelig tyngde til funnet. Først hvis en slik sammenheng kan bekreftes kan funnet ha konsekvenser for rådgivning til gravide kvinner.

 

Referanse

Myhre R, Brantsæter AL, Myking S, Gjessing HK, Sengpiel V, Meltzer HM, Haugen M, Jacobsson B. Intake of probiotic food and risk of spontaneous preterm delivery. Am J Clin Nutr. 2010 Oct 27.

 

 
 Copyright © 1999-2013 SnartMamma.com
Juridiske merknader