Gå til forsiden
For deg som er gravid
 | SnartGravid | NybaktMamma |
  
Forside arrow Forskning arrow Mulig sammenheng mellom diabetes og bekkenløsning
lørdag 20. januar 2018
Mulig sammenheng mellom diabetes og bekkenløsning Utskrift E-post
Skrevet av Folkehelseinstituttet   
mandag 13. oktober 2008
 Mulig sammenheng mellom diabetes og bekkenløsning

Diabetes ser ut til å ha sammenheng med økt risiko for bekkenløsning, viser en studie fra Folkehelseinstituttet og Akershus
universitetssykehus.

Undersøkelsen viste at fem prosent av kvinnene hadde hatt alvorlig bekkenløsning (smerter i både iliosacralleddene og symfysen) under siste svangerskap. Tre prosent av disse kvinnene oppga at de hadde diabetes, mens diabetes bare forekom hos 0,5 prosent av kvinnene som ikke hadde hatt alvorlig bekkenløsning. Kvinner med diabetes hadde dermed syv ganger høyere risiko for alvorlig bekkenløsning.

- Selv etter at vi kontrollerte for andre faktorer, slik som fedme, alder og antall tidligere svangerskap, endret disse tallene seg lite, sier Malin Eberhard-Gran, lege og forsker ved Folkehelseinstituttet.

Eberhard-Gran er førsteforfatter av artikkelen ”Diabetes mellitus and pelvic girdle syndrome in pregnancy – is there an association?” som er presentert i tidsskriftet Acta Obstetrica et Gyneocologica. Studien er gjort i samarbeid med professor Anne Eskild som er ansatt ved Folkehelseinstituttet og Akershus universitetssykehus.

Mer kunnskap om hormoner som årsak

Årsakene til bekkenløsning er i stor grad ukjente. Mekaniske (f.eks. ulike typer belastninger), traumatiske og hormonelle faktorer antas å ha betydning. Bekkenløsning debuterer imidlertid ofte i første halvdel av svangerskapet, en periode hvor mekaniske faktorer neppe har stor betydning. Dette styrker hypotesen om at hormoner er en viktig årsak.

Hormonet relaxin bidrar til å gjøre bekkenets ledd mykere og har derfor vært assosiert med bekkenløsningsplager. Relaxin tilhører familien av insulinliknende vekstfaktorer. Man har vist at kvinner med type I diabetes har økte nivåer av relaxin i svangerskapet. Dette indikerer at det kan være en biologisk sammenheng mellom diabetes og bekkenløsning, noe som aldri har vært undersøkt tidligere.

Vet ikke årsakene

Bekkenløsning i svangerskapet kan medføre betydelig sykelighet hos mange. Til tross for at bekkenløsning er et stort kvinnehelseproblem, så vet vi svært lite om årsakene. Forebyggende arbeid bør baseres på solid kunnskap om årsaker og prognostiske faktorer. På dette området trengs det mer kunnskap.

- Vår studie tyder på at det er grunnlag for videre forskning på hvordan hormonelle faktorer spiller inn i utviklingen av bekkenløsning, sier Eberhard-Gran.

Om studien

Samtlige kvinner mellom 18-40 år som hadde født barn i to kommuner i Akershus ble inkludert i en spørreskjemaundersøkelse. Skjemaet inneholdt standardiserte spørsmål om smerte i korsrygg og /eller bekken i siste svangerskap. I tillegg ble de spurt om de hadde eller hadde andre sykdommer, deriblant diabetes, de siste 12 månedene. Totalt 1816 mødre deltok i undersøkelsen.

 

 
 Copyright © 1999-2013 SnartMamma.com
Juridiske merknader