Gå til forsiden
For deg som er gravid
 | SnartGravid | NybaktMamma |
  
Forside arrow Forskning arrow Seksuelt misbrukte kvinner har økt risiko for å oppleve fødselen som ekstremt redselsfull
fredag 22. juni 2018
Innhold:
Forside
 Nyheter:
Forskning
Andre nyheter
 Artikler:
Råd & Tips
Rettigheter
Fødselshistorier
Plager
Diverse Artikler
 Annet:
Søk
Kontakt oss
Møteplassen:
Forum Forside
 Diskusjoner:
Generell diskusjon
Lover og rettigheter
Klær og utstyr
Hus og hjem
Navn
Vanskelige spørsmål
SnartPappa
Kropp og velvære:
Fosterutvikling
Svangerskapsomsorg
Komplikasjoner
Fødsel
Keisersnitt
Kosthold og Helse:
Oppskrifter
Vekt og ernæring
Kostholdsråd
Røykekutt
 Klubber:
Terminklubber
Adoptivforeldre
Enslige gravide
Unge gravide
Moden SnartMamma
IVF-mammaer
Tvillinger og Trillinger
Risikosvangerskap
Vi som har mistet
Nytt fra Møteplassen
Nytt fra SnartGravid

A feed could not be found at http://www.snartgravid.com/index2.php?option=com_rss&feed=RSS2.0&no_html=1

Nytt fra NybaktMamma

A feed could not be found at http://www.nybaktmamma.com/index2.php?option=com_rss&feed=RSS2.0&no_html=1

Seksuelt misbrukte kvinner har økt risiko for å oppleve fødselen som ekstremt redselsfull Utskrift E-post
Skrevet av Folkehelseinstituttet   
torsdag 26. juni 2008
 Seksuelt misbrukte kvinner har økt risiko for å oppleve fødselen som ekstremt redselsfull

 
Kvinner som har opplevd seksuelt misbruk i voksen alder har større risiko for å oppleve ekstrem frykt under fødselen. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet i samarbeid med Akershus universitetssykehus. - Vi tror at forløsningssituasjonen for disse kvinnene kan gi assosiasjoner til misbruket, og på den måten reaktivere følelser knyttet til dette, sier forsker Malin Eberhard-Gran ved Folkehelseinstituttet.

 

Noen kvinner uttrykker voldsom frykt eller panikk under fødselen. Fødselsleger og jordmødre har observert klinisk at dette kan henge sammen med seksuelt misbruk. Dette er imidlertid den første større studien som underbygger denne sammenhengen vitenskaplig.

414 kvinner fra to kommuner i Akershus, som hadde født, svarte på et spørreskjema om selvopplevd frykt under fødselen på 6 ukers- kontrollen på helsestasjonen.
 

Fødselen kan ta lengre tid

Forskerne fant at tre prosent av kvinnene rapporterte om ekstrem frykt under fødselen, 13 prosent noe frykt og 84 prosent opplevde ingen frykt under fødselen. Totalt hadde 12 prosent blitt seksuelt misbrukt som voksen. Jo sterkere frykten var desto større var risikoen for at kvinnen hadde vært utsatt for overgrep. Blant kvinnene med ekstrem frykt under fødselen, hadde en tredel en historie med seksuelt misbruk i voksenlivet.

Resultatene tyder på at kvinner som har vært utsatt for seksuelt misbruk i voksen alder har en økt risiko for å oppleve ekstrem frykt under fødselen. Funnene tyder på at følelser knyttet til det seksuelle misbruket kan bli reaktivert under fødselen og påvirke denne.

- Vi vet fra før av at kvinner som har vært utsatt for misbruk ofte har aversjon mot gynekologiske undersøkelser, sier Eberhard-Gran.

Fra før vet man også at alvorlig angst under forløsningen kan føre til at fødselen tar lengre tid, og at barnet kan få tilført mindre surstoff. Det er også vanlig å bruke mer smertestillende i slike situasjoner, og kvinnen kan bli vanskeligere å samarbeide med.

Forskerne fant også at depresjon i svangerskapet, lang varighet på fødselen og vaginal forløsning med vakuum, tang, ved setefødsel og tvillingfødsel var andre faktorer som var assosiert med ekstrem frykt under fødselen.
 

Viktig med ekstra støtte

Seksuelt misbruk er tidligere forbundet med en rekke psykiske plager, som depresjon, posttraumatisk stress, angst, søvnløshet og sosial funksjonsforstyrrelse. At seksuelt misbruk også kan føre til ekstrem frykt under fødselen er en ny observasjon.

Sterk frykt under fødselen kan i seg selv være en traumatisk opplevelse for den fødende, og kan gi posttraumatiske stressymptomer.

- Det er derfor svært viktig å gi ekstra støtte til gravide som har en historie med seksuelt misbruk eller symptomer på angst og depresjon. Disse kvinnene trenger rolige omgivelser under fødselen, og de kan også trenge ekstra omsorg og oppfølging både under og etter fødselen, sier Malin Eberhard-Gran.

Artikkelen Fear during labor: The impact of sexual abuse in adult life er publisert i Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology.


 
 Copyright © 1999-2013 SnartMamma.com
Juridiske merknader