Gå til forsiden
For deg som er gravid
 | SnartGravid | NybaktMamma |
  
Forside arrow Forskning arrow Tidligere abort og trening - slik påvirker de svangerskapet
tirsdag 17. juli 2018
Innhold:
Forside
 Nyheter:
Forskning
Andre nyheter
 Artikler:
Råd & Tips
Rettigheter
Fødselshistorier
Plager
Diverse Artikler
 Annet:
Søk
Kontakt oss
Møteplassen:
Forum Forside
 Diskusjoner:
Generell diskusjon
Lover og rettigheter
Klær og utstyr
Hus og hjem
Navn
Vanskelige spørsmål
SnartPappa
Kropp og velvære:
Fosterutvikling
Svangerskapsomsorg
Komplikasjoner
Fødsel
Keisersnitt
Kosthold og Helse:
Oppskrifter
Vekt og ernæring
Kostholdsråd
Røykekutt
 Klubber:
Terminklubber
Adoptivforeldre
Enslige gravide
Unge gravide
Moden SnartMamma
IVF-mammaer
Tvillinger og Trillinger
Risikosvangerskap
Vi som har mistet
Nytt fra Møteplassen
Nytt fra SnartGravid

A feed could not be found at http://www.snartgravid.com/index2.php?option=com_rss&feed=RSS2.0&no_html=1

Nytt fra NybaktMamma

A feed could not be found at http://www.nybaktmamma.com/index2.php?option=com_rss&feed=RSS2.0&no_html=1

Tidligere abort og trening - slik påvirker de svangerskapet Utskrift E-post
Skrevet av Folkehelseinstituttet   
fredag 07. november 2008
 Kvinner som har hatt to eller flere provoserte aborter reduserte risikoen for svangerskapsforgiftning med 60 %


Kvinner som har hatt to eller flere provoserte aborter reduserte risikoen for svangerskapsforgiftning med 60 %. Det er imidlertid usikkert i hvor stor grad fysisk aktivitet under svangerskapet beskytter mot svangerskapsforgiftning, sammenlignet med tidligere studier. Dette kommer fram i to nye studier fra Folkehelseinstituttet som bruker data fra Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa).


De nye resultatene fra MoBa blir presentert fredag 7. november på de 21. Norske Perinataldager, som er en felles konferanse med 2008 International Stillbirth Conference. Folkehelseinstituttet (FHI) har formannskapet av konferansen, og flere forskere fra FHI legger frem forskning om dødfødsler og forskning fra Den norske mor og barn undersøkelsen på konferansen. (Les mer om konferansen i lenken nederst på siden).

 

Redusert risiko for svangerskapsforgiftning hos kvinner som har gjennomgått aborter

Den ene studien viser at kvinner som har hatt to eller flere provoserte aborter reduserte risikoen for svangerskapsforgiftning med 60 %. Det vil si at de er like beskyttet mot svangerskapsforgiftning som kvinner som tidligere har født et barn. Kvinner som har hatt en provosert abort tidligere, har omtrent 16 % redusert risiko for svangerskapsforgiftning sammenlignet med kvinner som ikke har hatt noen aborter tidligere. Det var ingen beskyttende effekt knyttet til det å ha gjennomgått spontanabort tidligere.

Disse resultatene er fra en ny studie i MoBa, hvor man har undersøkt sammenhengen mellom tidligere gjennomgåtte aborter og svangerskapsforgiftning. Opplysninger fra 20 846 kvinner ble studert. Alle kvinnene var førstegangsfødende, og noen hadde hatt spontane eller provoserte aborter tidligere.

Resultatene kan tyde på at ethvert normalt svangerskap, selv om det blir avbrutt før fødsel, til en viss grad vil beskytte mot svangerskapsforgiftning i et senere svangerskap, omtrent som en vaksinasjon. Mekanismene for denne effekten er imidlertid fortsatt ukjente, og mer forskning er nødvendig. Spontane aborter ser ikke ut til å beskytte mot svangerskapsforgiftning. Det kan skyldes at svangerskap som ender i spontanabort i utgangspunktet har mangler som gjør at det ikke kan fortsette å utvikle seg, men utstøtes av kroppen. Disse manglene kan skyldes ulike forhold, blant annet feil i dannelsen av morkaken. Kanskje er spontanabort og svangerskapsforgiftning to sider av samme sak?

 

Fant mindre beskyttelse fra trening enn tidligere studier

Den andre studien beregnet risikoen for svangerskapsforgiftning sett i lys av om den gravide kvinnen var fysisk aktiv under svangerskapet. Her ble opplysninger fra 59 573 kvinner i MoBa studert. 1 av 4 rapporterte at de ikke var fysisk aktive, mens litt under 1 av 10 kvinner (7 prosent) oppga at de hadde gjennomført mer enn 25 økter med fysisk aktivitet hver måned i begynnelsen av svangerskapet.

Ved å sammenligne disse to gruppene ble det funnet at kvinnene som trente hadde 20 prosent lavere risiko for svangerskapsforgiftning. Dette gjaldt særlig for kvinner med BMI (Body Mass Index) under 25. Blant kvinnene med BMI over 30 viser ikke denne studien noen beskyttelse mot svangerskapsforgiftning til tross for fysisk aktivitet.

Tidligere studier har vist større treningsbeskyttelse – fra 30 – 80 prosent lavere risiko for svangerskapsforgiftning blant fysisk aktive gravide kvinner. Det gjelder også for kvinner med BMI over 30.

Den nye studien fra MoBa understreker at man trenger mer forskning før man kan konkludere om sammenhengen mellom fysisk aktivitet i svangerskapet og svangerskapsforgiftning.

I begge studiene er det tatt hensyn til en rekke faktorer som kan tenkes å påvirke resultatet, som røyking, alder, mors vekt, utdannelse, opplysninger om behandling for infertilitet (ufrivillig barnløshet), tiden mellom aborten og neste fødsel samt skifte av partner.

 

Hva er svangerskapsforgiftning?

Svangerskapsforgiftning er en komplikasjon som rammer 3-5 % av alle gravide. Risikoen for svangerskapsforgiftning er størst hos førstegangsfødende kvinner. Hos kvinner som har født et barn tidligere er risikoen omtrent halvert. Det er ikke kjent hvorfor det å ha født barn tidligere beskytter mot svangerskapsforgiftning i senere svangerskap.

Svangerskapsforgiftning oppstår i siste halvdel av svangerskapet, og kjennetegnes av høyt blodtrykk og protein i urinen hos mor. I lette tilfeller kan mor være upåvirket av tilstanden, men i alvorlige tilfeller kan svangerskapsforgiftning bli livstruende for mor og baby, med svikt i store organsystemer og krampefare hos mor. Barnet risikerer dårlig vekst og trivsel på grunn av utilstrekkelig morkakefunksjon. Den eneste behandlingen er forløsning av baby og morkake. Svangerskapsforgiftning er derfor en viktig årsak til for tidlig fødsel.

 

Morkaken avgjørende for normal utvikling

Årsakene til svangerskapsforgiftning er ukjente, men involverer morkaken. Morkaken er avgjørende for en normal utvikling av svangerskapet. Svikt i dannelsen av og funksjonen av morkaken anses å være en viktig mekanisme i utviklingen av svangerskapsforgiftning. Hvorfor dette skjer, vet man ikke.

 

Referanser:

  • Lill Trogstad, Per Magnus, Rolv Skjærven, Camilla Stoltenberg: Previous abortions and risk of pre-eclampsia - International Journal of Epidemiology, October 2008
  • Per Magnus, Lill Trogstad, Katrine M. Owe, Sjurdur F. Olsen, Wenche Nystad: Recreational Physical Activity and the Risk of Preeclampsia: A Prospective Cohort of Norwegian Women - American Journal of Epidemiology
 
 
 
 Copyright © 1999-2013 SnartMamma.com
Juridiske merknader