Gå til forsiden
For deg som er gravid
 | SnartGravid | NybaktMamma |
  
Forside arrow Forskning arrow Ufrivillig abort og behandling for ufrivillig barnløshet øker risikoen for svangerskapsforgiftning
tirsdag 17. juli 2018
Innhold:
Forside
 Nyheter:
Forskning
Andre nyheter
 Artikler:
Råd & Tips
Rettigheter
Fødselshistorier
Plager
Diverse Artikler
 Annet:
Søk
Kontakt oss
Møteplassen:
Forum Forside
 Diskusjoner:
Generell diskusjon
Lover og rettigheter
Klær og utstyr
Hus og hjem
Navn
Vanskelige spørsmål
SnartPappa
Kropp og velvære:
Fosterutvikling
Svangerskapsomsorg
Komplikasjoner
Fødsel
Keisersnitt
Kosthold og Helse:
Oppskrifter
Vekt og ernæring
Kostholdsråd
Røykekutt
 Klubber:
Terminklubber
Adoptivforeldre
Enslige gravide
Unge gravide
Moden SnartMamma
IVF-mammaer
Tvillinger og Trillinger
Risikosvangerskap
Vi som har mistet
Nytt fra Møteplassen
Nytt fra SnartGravid

A feed could not be found at http://www.snartgravid.com/index2.php?option=com_rss&feed=RSS2.0&no_html=1

Nytt fra NybaktMamma

A feed could not be found at http://www.nybaktmamma.com/index2.php?option=com_rss&feed=RSS2.0&no_html=1

Ufrivillig abort og behandling for ufrivillig barnløshet øker risikoen for svangerskapsforgiftning Utskrift E-post
Skrevet av Folkehelseinstituttet   
lørdag 20. desember 2008

Gjentatte spontanaborter og hormonbehandling for ufrivillig barnløshet, gir økt risiko for svangerskapsforgiftning hos gravide kvinner.
Gjentatte spontanaborter og hormonbehandling for ufrivillig barnløshet, gir økt risiko for svangerskapsforgiftning hos gravide kvinner.  Dette kommer fram i en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Mer enn 20 000 førstegangsfødende kvinner fra Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa) er med i studien.

 Vanlig risiko

 
 • Førstegangsfødende som ikke hadde hatt spontanaborter eller opplevd problemer med å bli gravide, hadde 5.2 % risiko for svangerskapsforgiftning.
 

Risiko etter spontanaborter

 • Kvinner som har gjennomgått tre eller flere spontanaborter har 50 % økt risiko for svangerskapsforgiftning sammenlignet med kvinner som ikke har hatt spontanaborter.
 • Kvinner som har hatt en eller to spontanaborter synes ikke å ha høyere risiko.
 • Hos kvinner med både spontanaborter og behandling for ufrivillig barnløshet var risikoen for svangerskapsforgiftning 13 %.
 

 

Risiko etter behandling for barnløshet

 • Studien viser også at kvinner som har gjennomgått behandling for ufrivillig barnløshet har 25 % høyere risiko for svangerskapsforgiftning.
 • Kvinner som ble gravide etter hormonbehandling for å stimulere eggløsning, hadde dobbelt så høy risiko for svangerskapsforgiftning som kvinner uten slik behandling.
 • Prøverørsbehandling var ikke forbundet med økt risiko, selv om hormonstimulering inngår i prøverørsbehandlingen.
 • Ulike årsaker til ufrivillig barnløshet (metabolsk syndrom, tette eggledere etc.) kan sannsynligvis forklare forskjellen i risiko for svangerskapsforgiftning. Det er sannsynlig at faktorer hos mor som er årsak til barnløsheten, også gir økt risiko for svangerskapsforgiftning.
 • Det er mindre sannsynlig at behandlingen i seg selv forklarer den økte risikoen, selv om dette ikke kan utelukkes.
 

Den nye studien ble nylig publisert i British Journal of Obstetrics and Gynecology, BJOG.

 

Morkaken avgjørende for normal utvikling

Årsakene til svangerskapsforgiftning er ukjente, men involverer morkaken. Morkaken er avgjørende for en normal utvikling av svangerskapet. Svikt i dannelsen av og funksjonen av morkaken anses å være en viktig mekanisme i utviklingen av svangerskapsforgiftning. Hvorfor dette skjer, vet man ikke. Resultatene fra denne studien viser at den beskyttende effekten som ses etter tidligere normale svangerskap (fødsler eller provoserte svangerskapsavbrudd) ikke er tilstede hos kvinner med gjentatte spontanaborter. Studien antyder at felles årsaksfaktorer knyttet til morkakens utvikling og funksjon kan være tilstede ved ufrivillig barnløshet, gjentatte spontanaborter og svangerskapsforgiftning. 

 

Fakta om svangerskapsforgiftning

 • Rammer 3-5 % av alle gravide.
 • Risikoen er størst hos førstegangsfødende.
 • Oppstår i siste halvdel av svangerskapet
 • Kjennetegnes av høyt blodtrykk og protein i urinen hos mor.
 • I lette tilfeller kan mor være upåvirket av tilstanden, men i alvorlige tilfeller kan svangerskapsforgiftning bli livstruende for mor og baby, med svikt i store organsystemer og krampefare hos mor.
 • Barnet risikerer dårlig vekst og trivsel på grunn av utilstrekkelig morkakefunksjon.
 • Den eneste behandlingen er forløsning av baby og morkake.
 • Svangerskapsforgiftning er derfor en viktig årsak til for tidlig fødsel.
 • Hos kvinner som har født et barn tidligere er risikoen omtrent halvert. Det samme gjelder for kvinner som tidligere har gjennomgått provoserte svangerskapsavbrudd. Det er ikke kjent hvorfor tidligere normale svangerskap beskytter mot svangerskapsforgiftning i senere svangerskap.

 

 
 Copyright © 1999-2013 SnartMamma.com
Juridiske merknader