Gå til forsiden
For deg som er gravid
 | SnartGravid | NybaktMamma |
  
Forside arrow Forskning arrow Vanlig med medikamentbruk ved svangerskap
lørdag 26. mai 2018
Innhold:
Forside
 Nyheter:
Forskning
Andre nyheter
 Artikler:
Råd & Tips
Rettigheter
Fødselshistorier
Plager
Diverse Artikler
 Annet:
Søk
Kontakt oss
Møteplassen:
Forum Forside
 Diskusjoner:
Generell diskusjon
Lover og rettigheter
Klær og utstyr
Hus og hjem
Navn
Vanskelige spørsmål
SnartPappa
Kropp og velvære:
Fosterutvikling
Svangerskapsomsorg
Komplikasjoner
Fødsel
Keisersnitt
Kosthold og Helse:
Oppskrifter
Vekt og ernæring
Kostholdsråd
Røykekutt
 Klubber:
Terminklubber
Adoptivforeldre
Enslige gravide
Unge gravide
Moden SnartMamma
IVF-mammaer
Tvillinger og Trillinger
Risikosvangerskap
Vi som har mistet
Nytt fra Møteplassen
Nytt fra SnartGravid

A feed could not be found at http://www.snartgravid.com/index2.php?option=com_rss&feed=RSS2.0&no_html=1

Nytt fra NybaktMamma

A feed could not be found at http://www.nybaktmamma.com/index2.php?option=com_rss&feed=RSS2.0&no_html=1

Vanlig med medikamentbruk ved svangerskap Utskrift E-post
Skrevet av Folkehelseinstituttet   
torsdag 21. februar 2008
6 av 10 bruker reseptbelagte medisiner under svangerskapet
En stor andel kvinner bruker reseptpliktige medisiner kort tid før og under svangerskapet. Også hver fjerde vordende far bruker medisiner kort tid før starten på svangerskapet. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstiuttet.
 
 

En del kvinner er ikke klar over sin graviditet før 2-3 uker etter befruktning. Det kan føre til at kvinnene bruker reseptbelagte medisiner uten at de er klar over at de er gravide. Det er fortsatt begrenset informasjon om sikkerheten eller risikoen ved bruk av legemidler hos gravide, samt mulige effekter av fedres legemiddelbruk kort tid før befruktning. Det er derfor viktig å kjenne til hvilke legemidler som er mest brukt i forbindelse med graviditeter i Norge.

Mors og fars bruk av reseptbelagte medisiner før og under svangerskap er nå kartlagt i over 100 000 svangerskap gjennom en kobling av Folkehelseinstituttets to landsomfattende helseregistre, Reseptregisteret (NorPD) og Medisinsk fødselsregister (MFR). Mødrene ble fulgt opp i en 15 måneders periode fra tre måneder før svangerskapet til tre måneder etter fødsel, mens fedrenes medikamentbruk ble registrert i de tre siste månedene før svangerskapet.

 

6 av 10 bruker reseptbelagte medisiner under svangerskapet

Resultater fra studien viser at:

 • 8 av 10 kvinner (83 %) fikk utlevert minst ett legemiddel i løpet av hele studieperioden (inkludert de tre månedene før og tre måneder etter graviditeten)

 • Nær 6 av 10 (57 %) fikk utlevert minst ett legemiddel i løpet av selve svangerskapet

 • Rundt 4 av 10 av kvinnene (39 %) fikk utlevert minst ett legemiddel i de tre siste månedene før svangerskapet.

 • I svangerskapet gikk andelen ned til 3 av 10 innen hvert trimester (33 % i første trimester, 29 % i 2. og 3. trimester)

 • I de tre første månedene etter fødsel økte andelen kvinner som fikk legemidler til nær 6 av 10 kvinner (57 %), hovedsakelig på grunn av p-pillebruk og antibiotika

 • 25 % av fedrene fikk utlevert minst ett medikament i løpet av de 3 siste månedene før befruktning

 

Nedgang i psykofarmaka i forbindelse med graviditet

Studien viser også hvilke legemidler som er brukt i forbindelse med svangerskapet:

 • Flest gravide bruker antibakterielle legemidler under svangerskapet. Fire av fem kvinner brukte penicilliner som betraktes som sikker for gravide.

 • Bruk av legemidler som blant annet smertestillende, beroligende medisiner og antidepressiva (ATC-gruppe N) sank med mer enn 60 % fra 3 måneder før svangerskapet til 3. trimester blant kvinnene. Nedgangen skyldtes i hovedsak en reduksjon i bruken av opioider, benzodiazepiner og antidepressiva.

 • Før svangerskapet brukte 2,5 % av kvinnene opioider (sterke smertestillende), men dette ble redusert til ca. 1 % under graviditeten.

 • Før svangerskapet brukte 1,8 % av kvinnene antidepressiva, noe som ble redusert til 1,1 % i første trimester og ytterligere redusert til rundt 0,5 % i de to siste trimestrene. Vel 70 % av antidepressiva-brukerne brukte SSRI.

 • 650 kvinner brukte antiepileptika - medikamenter til behandling av epilepsi - i løpet av svangerskapet. 40 % av disse brukte lamotrigine, 23 % brukte karbamazepin og vel 17 % brukte valproat.

 • Andelen kvinner som brukte legemidler for alvorlige lungelidelser var ganske stabil i løpet av svangerskapet, men i kontrast til mange andre legemiddelgrupper (for eksempel antibiotika) sank andelen brukere etter svangerskapet. Andelen brukere av astmamidler lå på rundt 2 % i løpet av svangerskapet og falt til 1,3 % etter fødsel.

 

Kobler Reseptregisteret og Medisinsk fødselsregister

Studien er den første av flere studier som baserer seg på en kobling av Folkehelseinstituttets to landsomfattende helseregistre, Reseptregisteret (NorPD) og Medisinsk fødselsregister (MFR).

Reseptregisteret inneholder informasjon om alle legemidler som har blitt ekspedert fra apotek til enkeltindivider utenfor institusjon siden 2004.

Informasjon om fødsler ble hentet fra MFR. Denne studien inkluderer alle fødsler registrert i MFR der svangerskapet startet f.o.m. 30. mars 2004 og ble avsluttet før 1. januar 2007.

Referanse: Engeland A, Bramness JG, Daltveit AK, Rønning M, Skurtveit S, Furu K. Prescription drug use among fathers and mothers before and during pregnancy. A population-based cohort study of 106,000 pregnancies in Norway 2004-06. British Journal of Clinical Pharmacology 2008.

 

 

Hentet fra Folkehelseinstituttet

 
 Copyright © 1999-2013 SnartMamma.com
Juridiske merknader