Gå til forsiden
For deg som er gravid
 | SnartGravid | NybaktMamma |
  
Forside arrow Rettigheter
fredag 22. juni 2018
Innhold:
Forside
 Nyheter:
Forskning
Andre nyheter
 Artikler:
Råd & Tips
Rettigheter
Fødselshistorier
Plager
Diverse Artikler
 Annet:
Søk
Kontakt oss
Møteplassen:
Forum Forside
 Diskusjoner:
Generell diskusjon
Lover og rettigheter
Klær og utstyr
Hus og hjem
Navn
Vanskelige spørsmål
SnartPappa
Kropp og velvære:
Fosterutvikling
Svangerskapsomsorg
Komplikasjoner
Fødsel
Keisersnitt
Kosthold og Helse:
Oppskrifter
Vekt og ernæring
Kostholdsråd
Røykekutt
 Klubber:
Terminklubber
Adoptivforeldre
Enslige gravide
Unge gravide
Moden SnartMamma
IVF-mammaer
Tvillinger og Trillinger
Risikosvangerskap
Vi som har mistet
Nytt fra Møteplassen
Nytt fra SnartGravid

A feed could not be found at http://www.snartgravid.com/index2.php?option=com_rss&feed=RSS2.0&no_html=1

Nytt fra NybaktMamma

A feed could not be found at http://www.nybaktmamma.com/index2.php?option=com_rss&feed=RSS2.0&no_html=1

Rettigheter
Unngå overflødig foreldrepengeforsikring
Skrevet av NAV   
søndag 29. juni 2008
Unngå overflødig foreldrepengeforsikring 
Selvstendig næringsdrivende som har tegnet forsikring kun for å få svangerskapspenger og foreldrepenger med 100 prosent dekning, bør si opp avtalen innen 1. juli. Hvis ikke må det betales forsikring et halvt år til.
Les mer...
 
Engangsstønad ved fødsel og adopsjon
Skrevet av NAV   
torsdag 27. september 2007

Engangsstønad ved fødsel og adopsjonDersom du føder barn og ikke har tjent opp retten til foreldrepenger, kan du få engangstønad ved fødsel. Engangsstønaden gis for hvert barn du føder.
Dersom du adopterer barn under 15 år og ikke har tjent opp retten til foreldrepenger, ytes det engangsstønad for hvert adopterte barn. Det samme gjelder dersom du er mann og adopterer alene.
Adopsjon av ektefellens barn gir ikke rett til engangsstønad.

Les mer...
 
Fedrekvote
Skrevet av NAV   
tirsdag 25. september 2007
FedrekvoteHensikten med fedrekvoten er å få fedre til å ta større del i omsorgen av barnet i de første leveårene. Fedrekvoten utgjør seks uker (30 stønadsdager) av den totale stønadsperioden på 44 eller 54 uker avhengig om mor får foreldrepenger tilsvarende full lønn eller 80 prosent lønn. Dersom far ikke benytter disse ukene, faller de bort. Se likevel unntakene lengre ned.
Mor kan være hjemme (for eksempel i ulønnet permisjon) sammen med far og barn i den perioden far benytter seg av fedrekvoten. Når far benytter seg av fedrekvoten kan mor og far samlet ta ut 150 % foreldrepenger. Det er en forutsetning at mor arbeider deltid og mottar graderte foreldrepenger med minst 50 %.
Les mer...
 
Fleksibelt uttak av foreldrepenger
Skrevet av NAV   
tirsdag 25. september 2007
Fleksibelt uttak av foreldrepengerFleksibelt uttak gir deg muligheten til å forlenge stønadsperioden ved å kombinere arbeid med stønad.
Både mor og far kan benytte seg av fleksibelt uttak. Dere kan begge utsette perioden ved å arbeide full tid.Graderte foreldrepenger kan dere ta ut samtidig eller hver for dere.
Er du arbeidstaker må du inngå en skriftlig arbeidsavtale med din arbeidsgiver. Har du flere arbeidsgivere, kan du bare inngå avtale med en av dem. Avtalen skal inneholde opplysninger om arbeidsperioden lengde, stillingsprosent og hvordan uttaket av foreldrepenger skal være.
Les mer...
 
Foreldrepenger ved fødsel
Skrevet av NAV   
tirsdag 25. september 2007
Foreldrepenger ved fødselForeldrepenger skal sikre inntekt for foreldre i forbindelse med fødsel.
Du kan få foreldrepenger hvis du har hatt pensjonsgivende inntekt i minst seks av de ti siste månedene før stønadsperioden tar til.
Inntekten på årsbasis må være minst halvparten av folketrygdens grunnbeløp (G) (kr. 66.812 pr. 01.05.07 ). Likestilt med arbeid er perioder du har mottatt bl.a. sykepenger, foreldrepenger ved fødsel og adopsjon, svangerskapspenger og dagpenger ved arbeidsledighet. Perioder du har mottatt rehabiliterings- eller attføringspenger regnes ikke med.
Les mer...
 
Svangerskapspenger
Skrevet av NAV   
mandag 24. september 2007
SvangerskapspengerSvangerskapspenger gis til friske gravide kvinner som ikke kan fortsette i arbeidet under svangerskapet fordi det kan medføre risiko for skade på fosteret.
Dette gjelder f.eks. arbeid med kjemiske stoffer, fysisk slitsomt arbeid, arbeid med stressbelastning og psykososiale forhold.
Legen eller jordmoren din må alltid foreta en medisinsk vurdering av risikoen for at fosteret kan bli skadet hvis du fortsetter i arbeidet.
Les mer...
 
Mest lest:
 Copyright © 1999-2013 SnartMamma.com
Juridiske merknader